Class 5 Buhar Entegratörü (Pencereden izlemeli)

Class 5 Buhar Entegratörü (Pencereden izlemeli)

Buhar sterilizasyonu 100 yılı aşkın süredir kullanılıyor. Onlarca araş-tırma gösterdiki, buhar sterilizasyon işleminin doğruluğu zaman, doymuş buharın sıcaklığı, basınç varlığı olmak üzere 3 ana değerin fonksiyonuna bağlıdır.  Bu 3 parametre verimli buhar sterilizasyonu için kritiktir.
 
Class 5 Kimyasal Entegratörleri biyolojik indikatörlere en yakın sonucu vericek şekilde çalışmak- tadırlar. Buhar sterilizasyonu işlemi esnasında biyolojik ölümün başladığı andan itibaren ilerlemeye başlayan tablet tam ölümün gerçekleştiği anda kabul kısmına geçmektedir.
 
Class5 indikatörün diğer indikatör- lerden ayırt edici özelliği yapılan reziztometre testlerinde belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır ve en hassas duyarlı sonuçlar Class5 Entegratör sonuçlarında elde edilmiştir.
Buhar kimyasal entegratörü içerisinde kimyasal tablet bulunmakta, bu tablet sterilizasyon sürecindeki değerlere göre özel turnusol kağıt üzerinde ilerlemeye başlar ve sterilizsyonun başarısına göre kabul veya red kısmında durur. ssİlerleme pencere içinde REJECT kısımdan kabul ACCEPT kısma doğru olur. İlerlemenin uzunluğı buhar ve zamana bağlıdır.
 
Buhar dinamiği iç sterilizasyon şartlarını doğru görüntülemek için gerekliliği gösterir. Paket kontrolü paket, tepsi, konteynır ve zarfların içine konulan iç kimyasal indikatörler ile olur. İç kimyasal indikatörler bütün tip paketlemelerde uygun buhar sterilizasyon şartlarını engelleyici potansiyel etken içi her  paket- lemenin içinde kullanılmalıdır.
TOP